Reis & Recreatie

Kompas Juristen richt zich in het bijzonder op de reisbranche en de recreatiebranche. Kompas Juristen adviseert onder meer reisorganisaties, reisagenten, brancheverenigingen, recreatiebedrijven, busondernemingen, sportverenigingen, overheidsinstanties en ook professionele afnemers zoals bedrijven, scholen en verenigingen.

ENKELE VOORBEELDEN

Adviseren

 • Valt mijn activiteit onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen?
 • Valt ons reisaanbod onder de wetgeving voor pakketreizen? Wat zijn de regels rondom annulering en overmacht?
 • Hoe voldoe ik aan de privacyverordening (AVG)?
 • Wat betekent het werken met ZZP-ers voor de onderneming?
 • Is het risico van aansprakelijkheid op adequate wijze beperkt en verzekerd?

Opstellen van overeenkomsten en voorwaarden

 • Beoordelen boekingsproces
 • Algemene voorwaarden voor verblijfsrecreatie, reisvoorwaarden, buitensport….
 • Inkoopvoorwaarden
 • Agentuurvoorwaarden
 • Overeenkomst van opdracht
 • Deelnemersverklaring/’eigen risico’ verklaring

Juridische bijstand bij ongevallen

 • Er heeft een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden. Neem contact op voor spoedige bijstand.
 • U bent aansprakelijk gesteld na een ongeval….
 • Uw verzekering stelt dat er geen dekking is….

Juridische bijstand t.a.v. toezichthouders

 • Er wordt n.a.v. een ongeval een onderzoek ingesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of het Openbaar Ministerie
 • Uw attractie- of speeltoestel is gesloten door de toezichthouder?
 • U ontvangt een verzoek om informatie,  (voornemen tot) last onder dwangsom of boete
 • U wilt bezwaar maken tegen (de uitkomst van) de keuring van een aangewezen keuringsinstelling

Toedrachtonderzoek

 • bij recreatieongevallen en watersportongevallen

Juridische bijstand bij arbeidsrechtelijke kwesties

 

Neem vrijblijvend contact op over uw vraag of zaak!


Publicaties, workshops en lezingen

Hieronder treft u enkele publicaties. Actuele publicaties vindt u ook op linkedin.

 • Lezing – Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 – voor de recreatiebranche/klimbossen/klimhallen
 • Incompanycursus – Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen – voor advocaten en juristen
  De pakketreiswetgeving kent de reiziger veel rechten toe. Tijdens de incompanycursus bespreken we de details van het toepassingsbereik en de materiële rechten en plichten van partijen. In het bijzonder bij letselschade biedt de pakketreiswetgeving veel kansen voor de benadeelde reiziger.
 • Lezing – Compliance in de reisbranche – voor reisorganisaties
  Reisorganisatoren en reisagenten hebben met veel rekening te houden. Via deze lezing brengt u uw medewerkers op de hoogte van de laatste ins en outs van het reisrecht, het privacyrecht of het consumentenrecht.
 • Workshop – Privacy in de reisbranche – voor reisorganisaties
  Hoe dient u als reisorganisator om te gaan met de persoonsgegevens van uw reizigers en medewerkers. In een workshop van een hele dag gaat u onder begeleiding zelf aan de slag met de implementatie van de privacywetgeving binnen uw onderneming. Er worden veel praktijkvoorbeelden uit de reisbranche gebruikt.
 • Workshop – Goed contracteren in de reisbranche – voor middelbare scholen (ook voor verenigingen)
  Tijdens deze workshop krijgt u als directie of docent beter inzicht in de wijze waarop u als school uw risico’s kunt beheersen die zijn verbonden aan het reizen met leerlingen. Onder andere de aansprakelijkheid van de school en de reisorganisator, bescherming bij insolventie van de reisorganisator, de overeenkomsten met de leerlingen en de reisorganisator komen uitgebreid aan bod.
 • Lezing – Juridische aspecten van de reisbranche – voor reisbranchegerichte mbo/hbo opleidingen
  Tijdens deze lezing leren uw studenten de basics van de juridische aspecten van de reisbranche: de verschillende spelers, goed contracteren, reisrecht, aansprakelijkheid & verzekeringen, privacy, arbeidsrecht in de reisbranche, de Europese invloed. Praktijkverhalen vormen steeds het uitgangspunt zodat de stof boeiend blijft en tot de verbeelding spreekt. De duur van de lezing en de onderwerpen zijn in overleg aan te passen.