Dienstverlening

Wij bieden juridisch advies per opdracht of in abonnementsvorm. U kunt bij ons terecht voor:

Advies

 • Aansprakelijkheidsrecht & letselschade
 • Arbeidsrecht
 • Contractenrecht
 • Consumentenrecht
 • Privacyrecht
 • Reisrecht
 • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Opstellen overeenkomsten

 • Quick scans
 • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten
 • Algemene voorwaarden

Toedrachtonderzoek

 • bij recreatieongevallen
 • bij watersportongevallen

Procedures

 • civiele procedures bij de kantonrechter
 • bezwaarprocedures (WAS-wetgeving)
 • beroepsprocedure bestuursrechter

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

 • Juridische risicoanalyse en risicomanagement
 • aansprakelijkstelling
 • verweer bij aansprakelijkstelling
 • Beoordeling van verzekeringen en polisdekking

Arbeidskwesties 

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden/vaststellingsovereenkomst
 • Ontslag(procedures)
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Compliance

 • Wet op de reisovereenkomst
 • Consumentenwetgeving
 • Privacywetgeving /AVG

Tarief*

 • Voor de actuele tarieven verzoeken wij u contact op te nemen.
 • Geen vaste kantoorkostenopslag: enkel daadwerkelijk gemaakte kantoorkosten zoals porto-kosten worden in rekening gebracht.

Wilt u een gesprek bij u op locatie? Ook dat is mogelijk.

 


* Op ons aanbod en onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.